Η θαυματουργός εικόνα "Παναγίας της Κεράς"απο το χωριό Μονή του Δημου Ανατολικού Σελίνου

Η θαυματουργός εικόνα "Παναγίας της Κεράς"απο το χωριό Μονή του Δημου Ανατολικού Σελίνου

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Ευχή του Αγίου Νήφωνος
Ευχή συγχωρήσεως διά την πύρωσιν της σαρκός

Κύριε, εγώ άνθρωπός ειμι αμαρτωλός,

νέος τη ηλικία, αρτίως τον πόλεμον έ

χων των παθών και της πυρώσεως της σαρκός·

μη ουν λογισθή μοι τούτο εις αμαρτίαν,

δέομαί σου, Χριστέ ο Θεός,

Κύριος γαρ εί και εξουσίαν έχεις

και λόγω μόνω λύειν τα πλημμελήματα ημών.


www.gerontas.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου