Η θαυματουργός εικόνα "Παναγίας της Κεράς"απο το χωριό Μονή του Δημου Ανατολικού Σελίνου

Η θαυματουργός εικόνα "Παναγίας της Κεράς"απο το χωριό Μονή του Δημου Ανατολικού Σελίνου

Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Αρον – Αρον, πώλησον εαυτόν…ELLAS SOLDΣτον βωμό της οικονομικής ανάκαμψης και με πρόσχημα το μνημόνιο και τον εξωτερικό δανεισμό η λεγόμενη σοσιαλιστική κυβέρνηση της χώρας βγάζει στο «σφυρί» την ακίνητη δημόσια περιουσία.

Με τροπολογία της τελευταίας στιγμής (Παρασκευή) ο αρμόδιος υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, διευρύνει την αρμοδιότητα της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.) δίνοντας της την υπερ-εξουσία να συγκροτεί εταιρίες με ιδιώτες, με δυνατότητα αγοράς και πώλησης ακόμη και κρατικών εκτάσεων παρακάμπτοντας το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η αμφιλεγόμενη ρύθμιση αναφέρει προκλητικά: «Το Δημόσιο μετά από σχετική απόφαση της Δ.Ε.Α. δύναται να ιδρύει ημεδαπές εταιρίες, είτε ως ο μόνος μέτοχος ή εταίρος είτε από κοινού με οποιαδήποτε νομικά πρόσωπα, οι οποίες θα δύνανται να προβαίνουν στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου. Στην έννοια του περιουσιακού στοιχείου περιλαμβάνονται ιδίως ακίνητα ή κινητά πράγματα, κάθε είδους εμπράγματα, ενοχικά ή εν γένει περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα, όπως ενδεικτικά βιομηχανικής ιδιοκτησίας και πνευματικά δικαιώματα».

Ο Γάτος της Βουλήςwww.elora.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου