Η θαυματουργός εικόνα "Παναγίας της Κεράς"απο το χωριό Μονή του Δημου Ανατολικού Σελίνου

Η θαυματουργός εικόνα "Παναγίας της Κεράς"απο το χωριό Μονή του Δημου Ανατολικού Σελίνου

Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣΣΥΝΘΗΜΑ: ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ιδρυτής του Υπερβατικού Διαλογισμού (Υ.Δ.) και των παρακλαδιών του είναι ο Μάχες Πράσαντ Βάρμα (Mahesh Prasad Warma) γεννημένος, πιθανόν, στις 12/1/1918, στο Γιαμπαλπούρ στην Ινδία (Jabalpur / Indien). Πληροφορίες σχετικές προέρχονται μόνον από τους οπαδούς του, ενώ βιογραφικά στοιχεία του παραμένουν ανεπιβεβαίωτα. Ο Μαχαρίσι αυτοονομάζεται "Βάρμα" (σημαίνει: Ο Μεγάλος Προφήτης) Μά­χες Γιόγκι (Mahesh Yogi) και αυτοτιμάται ως "η αυτού αγιότητα".

Μετά από σπουδές στη Φυσική, τις οποίες σύμφωνα με δικές του πάντα μαρτυρίες, ολοκλήρωσε το 1942, συ­νάντησε τον Γκουρού του, Σβουάμι Μπραχαμανάντα Σαρασβάτι, έναν ινδουιστή μοναχό (Guru Swami Brahamananda Saraswati), ο οποίος σήμερα τιμάται από την κίνηση ως θεός διδάσκαλος (Guru Dev). Ο Μαχαρίσι Μάχες Γιόγκι μαθήτευσε σ' αυτόν τον Γκουρού και εμυήθη στην ινδουιστική παράδοση της Αντβάιτα Βεντάντα (Advaita Vedanta), μιας "ολιστικής διδασκαλίας του Ενός", η οποία παραπέμπει στον Ινδό φιλόσοφο της θρησκείας Σάνκαρα (800 μ.Χ.)

Σύμφωνα με μαρτυρίες του Μαχαρίσι Μάχες Γι­όγκι, του ανέθεσε, του πολυαγαπημένου του μαθητή ο θείος διδάσκαλος (Γκουρού Ντέβ), πριν ακόμη το θάνατό του (1953), να αναπτύξει μια τεχνική διαλογισμού, η οποία να είναι εύκολη στην εκμάθηση και στη χρήση της, να οδηγεί δε με απλό τρόπο στη συνείδηση της "ολιστικής διδασκαλίας του Ενός" κι έτσι να συνει­σφέρει στην ειρήνη της ανθρωπότητος. Γι' αυτήν την αποστολή απεσύρθη ο Μαχαρίσι για δύο χρόνια στα Ιμαλάια και ανέπτυξε εκεί την τεχνική του Υπερβατικού Διαλογισμού (Υ. Δ.).

Είναι γνωστό πάντως ότι ο Μαχαρίσι Μάχες Γιόγκι σ' αυτή τη δεδομένη χρονική περίοδο εργαζόταν ως δι­οικητικός υπάλληλος. Αυτή την τεχνική την ανέπτυξε πιθανόν χωρίς να του έχει ανατεθεί. Πάντως, άλλοτε υπερτονίζεται η ινδουιστική, γκουρουϊστική παράδοση, στην οποία ο Μαχαρίσι Μάχες Γιόγκι παρουσιάζεται ως "κεκλημένος", σαν αντίδραση μιας μεταγενέστερης αντιδικίας, για το κατά πόσον η προέλευση του Υ. Δ. είναι θρησκευτική πρακτική ή "επιστημονική" μέθοδος.

Ιστορία.

Ο Μαχαρίσι Μάχες Γιόγκι πρωτοεμφανίστηκε σαν "Μαχαρίσι" το 1953. Το 1958 ίδρυσε στο Μαντράς την "Πνευματική Ανανεωτική Κίνηση", η οποία παρέμει­νε, ωστόσο, σχετικά ασήμαντη στην Ινδία. Το 1958, πήγε στις ΗΠΑ και το 1960 επισκέφτηκε για πρώτη φορά τη Γερμανία.

Όταν η κίνησή του προσανατολίστηκε στις δυτικές "ανάγκες", αναβαθμίστηκε πολύ.

Μη θρησκευτική αυτοπαρουσίαση.

Ο Υπερβατικός Διαλογισμός, από το 1970 άρχισε να προβάλλεται σαν "επιστημονικός", ενώ παλαιότερα διαφημιζόταν σαν "Πνευματική Ανανεωτική Κίνηση".

Από τότε, η οργάνωση αρνείται το ινδουιστικό θε­μέλιο του Υπερβατικού Διαλογισμού. Αιτία αυτής της παρουσίασής του προς τα έξω, ως μη θρησκευτικής, είναι η αξίωση για κρατικά κονδύλια, που εγείρει ο Υπερβατικός Διαλογισμός καθώς και η αξίωση για την εισαγωγή του προγράμματος του Υπερβατικού Διαλογισμού στα σχολεία και σε άλλα δημόσια ιδρύμα­τα. Δεν επιτρέπεται στις Ηνωμένες Πολιτείες η συμμε­τοχή του κράτους στην προώθηση ενός θρησκευτικού προγράμματος.

Συνέπειες και αποτελέσματα.

Το 1963 δημοσίευσε ο Μαχαρίσι Μάχες Γιόγκι το έργο του: "Η επιστήμη του Είναι και η τέχνη της ζωής". Το 1968 κυκλοφόρησε η γερμανική έκδοση.

Το 1976 μυούνται οι Μπίτλς (Beatles), το διάσημο ρόκ συγκρότημα, μέσω του Μαχαρίσι Μάχες Γιόγκι, στον Υ. Δ.

Διέκοψαν πρόωρα ενα τριμηνιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Το 1972 διακηρύσσει το "Παγκόσμιο Σχέδιό" του, δια του οποίου όφειλαν να λυθούν όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητος.

Το 1974 ανακοινώνει ο Μαχαρίσι το δικό του "πόρι­σμα": "Εάν το 1% του πληθυσμού χρησιμοποιήσει την τεχνική του Υ. Δ., τότε θα λυθούν όλα τα προβλήματα τα τοπικά. Έτσι θα επιτευχθεί η παγκόσμια ειρήνη".

Το 1975 εξαγγέλλεται η αρχή της "Εποχής του Διαφωτισμού" και το 1976 η "Παγκόσμια Κυβέρνηση της Εποχής του Διαφωτισμού", της οποίας η κυβερνητική αποστολή ήταν να καθαρίσει την Παγκόσμια Συνείδη­ση.

Το 1977 ο Μαχαρίσι Μάχες Γιόγκι παρουσίασε τα "Σεμινάρια Σίντι" (Sidhi). Μέσω αυτών έπρεπε να γίνει δυνατόν να κυριαρχήσει ολοκληρωτικά ο άνθρωπος πάνω στους φυσικούς νόμους. Για παράδειγμα, να μά­θει κάποιος να πετάει.

Τον ίδιο χρόνο, έχασε η κίνηση έναν δικαστικό αγώνα στην Αμερική: Ο Υ. Δ. αναγνωρίστηκε, μέσω δικαστικής απόφασης, σαν θρησκευτική κίνηση. Δεν επιτρέπεται πλέον να διδάσκεται σε δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια.

Το 1986 δημοσιοποιήθηκε, από την οργάνωση, το "Παγκόσμιο Σχέδιο για την Καθολική Υγεία" και ιδρύθηκε η "Παγκόσμια Κυβέρνηση για την Ιατρική Αγιουρβέντα" (Ayurveda).

Από το 1990/91 εμφανίζεται κάποιο "Κόμμα του Φυσικού Νόμου", του οποίου πρόγραμμα είναι ο Υ. Δ. Το παγκόσμιο κέντρο του Υ. Δ. βρίσκεται κοντά στο Νέο Δελχί, το ευρωπαϊκό κέντρο, στο Βλόντροπ, στην Ολλανδία.

Διδασκαλία και πρακτικές.

Η κίνηση ισχυρίζεται, ότι ο Υ. Δ. είναι μία φυσική επιστημονική μέθοδος, η οποία μπορεί να προκαλέσει την εξάλειψη του άγχους, της νευρικότητας, την θερα­πεία των ψυχοσωματικών ενοχλήσεων και της έλλειψης ύπνου, επίσης μπορεί να προάγει συνολικά την υγεία, τη χαρά της ζωής και της δημιουργικής ευφυΐας.

Σε διαφημιστικές αφίσσες αναφέρεται, ότι: 70% των διαλογιζομένων, δια του Υ. Δ., άνω των 40, αρ­ρωσταίνουν λιγότερο, γι' αυτό και τα ταμεία υγείας παραχωρούν 40% έκπτωση στους διαλογιζομένους δια του Υ. Δ. Όλα αυτά βεβαίως είναι στοιχεία που δεν επαληθεύονται.

Ο Υ. Δ. υπόσχεται επιπλέον, ότι μπορεί να μειώσει την εγκληματικότητα σε μία κοινωνία. Με την πρόσλη­ψη του Υ. Δ. στο κρατικό πρόγραμμα υγείας και εκπαίδευσης, ισχυρίζεται η οργάνωση, μπορεί να επιτευχθεί μείωση εξόδων με τελικό αποτέλεσμα μία ιδανική (ου­τοπική) κοινωνία.

Η μέθοδος του Υπερβατικού Διαλογισμού (Υ. Δ.) είναι εύκολη στην εκμάθηση. Δεν χρειάζεται κανείς περισσότερα από 15 με 20 λεπτά καθημερινά, πρωί και απόγευμα, για την εφαρμογή της. Σ' αυτή την διαδικα­σία, θα πρέπει να προστεθεί και ο διαλογισμός με ένα μάντραμ, μία ειδική λέξη, για την αντιμετώπιση και αποβολή του άγχους. Αποβολή του άγχους σημαίνει απελευθέρωση από το κάρμα και προϋπόθεση είναι η αποδοχή της μετεμψύχωσης.

Τα 7 εισαγωγικά βήματα.

Η μέθοδος του Υπερβατικού Διαλογισμού (Υ. Δ.) παρουσιάζεται από τον Μαχαρίσι Μάχες Γιόγκι σ' ένα πρόγραμμα με επτά βήματα:

1. Μία εισαγωγική διάλεξη, όπου οι προσκλήσεις γίνονται μέσω μιας ημερήσιας εφημερίδας ή ενός διαφη­μιστικοί πλακάτ. Στη φάση αυτή δίνεται βαρύτητα στα αποτελέσματα του Υ. Δ.

2. Μία διάλεξη προετοιμασίας. Στη φάση αυτή δί­δονται οι θεωρητικές βάσεις του Υ. Δ.

3. Μία προσωπική συζήτηση με έναν αρμόδιο δά­σκαλο του Υ. Δ.

4. Ένα τελετουργικό μύησης (Πούγια). Πρόκειται για ένα τελετουργικό θυσίας και ευχαριστίας, το οποίο ολοκληρώνεται από το δάσκαλο, στη σανσκριτική γλώσσα, του οποίου όμως τον θρησκευτικό χαρακτήρα αρνούνται οι ινστρούχτορες του Υ.Δ. Τότε δίνεται στον μαθητή και το μάντραμ, μια συγκεκριμένη, μυστική ηχη­τική λέξη, με την οποία ο μαθητής πρέπει από εδώ και στο εξής να διαλογίζεται.


Λίστα των μυστικών και ατομικών μάντρα του Υ. Δ.

Τα μάντρα που εκπροσωπούν τα ονόματα διαφό­ρων θεοτήτων του ινδουισμού, των οποίων την βοήθεια εξασφαλίζει κάποιος με την χρήση των μάντρα, ορίζονται σύμφωνα με τις ομάδες ηλικίας των μυημένων και κατατάσσονται ως εξής:

Ο θρησκευτικός χαρακτήρας της τελετουργίας γί­νεται επίσης σαφής, όταν ο μαθητής προτρέπεται να κάνει θυσίες στην διάρκεια του Πούγια (τελετουργικού μύησης), να βγάλει τα παπούτσια του και να υποκλί­νεται μπροστά στην φωτογραφία του Guru Dev (του γκουρού διδάσκαλου του Μαχαρίσι Μάχες Γιόγκι).

Τα τρία επόμενα βήματα (5 έως 7) περιλαμβάνουν επανεξέταση, κατά την οποία ο μαθητής ελέγχει τις εμ­πειρίες που είχε στη διάρκεια του διαλογισμού του με βάση δεδομένα ερωτηματολόγια. Συνιστάται στον μαθητή να διαλογίζεται ομαδικά. Σήμερα [2000] τα έξοδα για την εισαγωγή ανέρχονται σε 800 μάρκα. Μετά από ενάμι­σι χρόνο εμπειρίας στον διαλογισμό ο μαθητής μπορεί να λάβει μέρος σε σεμινάρια σίντι (6.000 μάρκα). Στους διαλογιζομένους συνιστάται η χορτοφαγία και η αποχή από το αλκοόλ και το κάπνισμα.

Κριτική.

Η "Δράση για την Πνευματική και Ψυχική Ελευθε­ρία" (Βόννη 1978) ανέφερε σαν πιθανές συνέπειες του Υ.Δ. τα ακόλουθα:

Διατάραξη των κοινωνικών σχέσε­ων, ρήξη στα πλαίσια της οικογένειας, απώλεια της αί­σθησης της πραγματικότητας, λόγω της ολοκληρωτικής συγκέντρωσης στον Υ.Δ., διακοπή των σπουδών και της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, άκριτη υπεράσπιση της μεθόδου του Υ.Δ., αυτοαπομόνωση και άλλα.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, με βάση καταγγελίες ανθρώπων, που εθίγησαν, προειδοποιεί, ότι η κίνηση του Υ.Δ. εντάσσεται στις γνωστές σαν "θρησκείες της νεότητας", που η τεχνική τους μπορεί να οδηγήσει αστα­θή άτομα σε ψυχικές ασθένειες, για τις οποίες δεν έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν, λόγω ελλειπούς κατάρτισης, οι δάσκαλοι του Υ.Δ.

Συμπέρασμα.

Η "Επιστήμη της Δημιουργικής Διανοίας" και η "Τεχνική του Υ.Δ.", του Μαχαρίσι Μάχες Γιόγκι δεν είναι αξιολογικά ουδέτερες επιστήμες ή τεχνικές, όπως ισχυρίζονται οι ενδιαφερόμενοι να προβάλλουν τις τεχνικές αυτές. Η θεωρία και η πράξη τους, παρά την προσαρμογή τους εξωτερικά στον δυτικό τρόπο σκέψης, δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές χωρίς το πλαίσιο του ινδουισμού. Η υπόσχεση για την δημιουργία ενός κόσμου ελεύθερου από πάθη και προβλήματα, που θα επιτευχθεί, δήθεν, μέσω των μάντρα και του διαλογισμού αποδεικνύεται, ήδη από την αξίωσή της, ως ουτοπική.

Η αίρεση του γκουρουϊσμού, ο διαλογισμός, τα μά­ντρα, η θεωρία του Κάρμα και οι αντιλήψεις περί μετεμψύχωσης είναι ασύμβατα με τη χριστιανική πίστη.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 40www.egolpion.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου