Η θαυματουργός εικόνα "Παναγίας της Κεράς"απο το χωριό Μονή του Δημου Ανατολικού Σελίνου

Η θαυματουργός εικόνα "Παναγίας της Κεράς"απο το χωριό Μονή του Δημου Ανατολικού Σελίνου

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ ἤ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟἉγίου Γρηγορίου Μεγάλου


Ἡ γνώση τῶν ἁγίων Γραφῶν εἶναι ἄρτος, ψωμί, πού στηρίζει τήν ψυχή καί τῆς δίνει τήν δύναμη νά κάνει τό καλό. Καί, γι᾿ αὐτό, ἀκόμη καί ὁ κάθε ὑποκριτής, φροντίζει νά μαθαίνει τά μυστήρια τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ· ὄχι γιά νά προσαρμόσει σ᾿ αὐτά τήν ζωή του, ἀλλά γιά νά ἔχει τήν εὐχέρεια, νά δείχνει στούς ἄλλους, ὅτι τάχα ἔχει πνευματική μόρφωση καί κουλτούρα!

Ἔτσι ὅμως, τά λόγια τῶν ἁγίων Γραφῶν ἀντί γιά ψωμί γίνονται μέσα του, δηλητήριο! Ὁ ἴδιος τά μετατρέπει μέσα του σέ δηλητήριο! Καί μετά, ἀπό ἐκεῖ καί πέρα, στά λόγια τῶν Γραφῶν, καταντάει νά βρίσκει μόνο θάνατο, ἐνῶ θά ἔπρεπε νά βρίσκει μόνο ζωή!

Ναί. Ἔτσι γίνεται. Ὁ ὑποκριτής συνήθως τό ρίχνει σέ βαθειά μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ γιά ἐπίδειξη! Μά αὐτό εἶναι τό θαυμαστό· ὅτι ἐνῶ ὁ ἴδιος εἶναι κατά Θεόν τυφλός, τό βλέπει (ἀπό τήν ἀνάποδη!), ὅτι δέν ἐνεργεῖ σωστά, γιά τό καλό του!

(Ὑπόμνημα εἰς τόν Ἰώβ, ΙΕ’, 16)

* * *

Αὐτά λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος, πατέρας τῆς Ἐκκλησίας ἀληθινά μεγάλος καί θεόσοφος.

Ἐπεξηγοῦμε καί προσθέτομε:

Ἡ ἁγία Γραφή εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἀπό φύση του θεόσοφος· καί ζωοποιός. Ζωή. Καί Ἀνάσταση.

Τήν ἁγία Γραφή τήν μελετᾶμε, ἤ σάν συνηθισμένο βιβλίο· γιά νά μάθωμε κάτι! Ἤ σάν λόγο τοῦ Θεοῦ γιά νά βροῦμε τόν δρόμο γιά τήν σωτηρία μας.

Στήν πρώτη περίπτωση διαβάζουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ γιά χάζι· ὅπως διαβάζουμε τό ὅποιο βιβλίο!

Στήν δεύτερη, διαβάζουμε, γιά νά φωτισθοῦμε· γιά νά πάρουμε εὐλογία καί δύναμη στόν ἀγώνα τῆς ζωῆς μας.

+ ὁ Ν. Μ.www.zoiforos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου