Η θαυματουργός εικόνα "Παναγίας της Κεράς"απο το χωριό Μονή του Δημου Ανατολικού Σελίνου

Η θαυματουργός εικόνα "Παναγίας της Κεράς"απο το χωριό Μονή του Δημου Ανατολικού Σελίνου

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Ελληνόπουλα παγιδευµένα στο Δίκτυο


ένά στά τριά ΠΆΙΔΙΆ Διάθέτέι «άνοιχτο» προφιλ σέ ΙΣΤΟΣΈΛΙΔΈΣ κοινώνικης Δικτύώσης


ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΩΣΤΆΣ ΝΤΕΛΕΖΟΣ


«Ανοιχτό» ηλεκτρονικό προφίλ – ορατό από όλους – σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το facebook και το twitter, διαθέτει πλέον ένα στα τρία Ελληνόπουλα! Το φαινόµενο είναι συχνότερο στους µικρότερους σε ηλικία χρήστες των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, όπως άλλωστε και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης γίνονται ιδιαίτερα δηµοφιλείς ακόµα και µεταξύ παιδιών κάτω των 10 χρονών, πολλά από ταοποία δεν γράφουν τα πραγµατικά ηλικιακά στοιχεία τους.

ΣΤΟ facebook. Σύµφωνα µε τα στοιχεία πανευρωπαϊκής µελέτης του Οργανισµού EUKids Online, προφίλσε site κοινωνικής δικτύωσης διαθέτει το 70% των παιδιών ηλικίας 13 έως 16 ετών στη χώρα µας και το 33% των παιδιών 9 έως 12 ετών!

Κυρίαρχη θέση ανάµεσα στις ιστοσελίδες αυτού του τύπου κατέχει το facebook, το οποίο επισκέπτεται το 93% των παιδιών στην Ελλάδα που διαθέτουν προφίλ σε αντίστοιχο site.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της µελέτης, το 33% των παιδιών έως 12χρονών και το 38% των µεγαλύτερων παιδιών στη χώρα µας επιλέγουν το προφίλ τους να είναι δηµόσιο και ανοιχτό σε όλους. Επίσης, ποσοστό το οποίοκυµαίνεται από 10% έως14% (ανάλογαµε την ηλικία) αναγράφουνπλήρη στοιχεία,όπως είναι η διεύθυνση του σπιτιού, το τηλέφωνο ή το σχολείο στο οποίο πηγαίνουν. Χαρακτηριστικό της... ηλεκτρονικής δραστηριότητας των παιδιών στην Ελλάδα είναι επίσης το γεγονός, ότι το 45% όσων χρησιµοποιούν τέτοια sites µεταξύ 13 και 16 χρονών, διαθέτουν περισσότερους από 100 φίλους, πολλοίαπό τους οποίους είναι µόνο «ηλεκτρονικοί». Κυρίως, πρόκειται για άτοµαπου γνώρισαν µέσω Διαδικτύου και µε τα οποία δεν έχουν άλλες σχέσεις «offline». Πάντως, αρκετά από τα παιδιά δεν βάζουν την πραγµατική τουςηλικία στοηλεκτρονικότους προφίλ, καθώς η διατήρηση προφίλ σε πολλά απ’ αυτάτα sites επιτρέπεται µόνο από την ηλικίατων 13 ετών και άνω. ΕΙΝΆΙ ΧΆΡΆΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ότι το36% των Ελληνόπουλων από 9 έως 12 ετών και το 14% από 13 έως 16 ετών, αναγράφουν ψευδή ηλικία στα προφίλ τους.

Ακόµη, σχεδόν τα µισά παιδιά (45%) δηλώνουν ότι έχουν τη δυνατότητα να µπαίνουν στο facebook ανά πάσα στιγµή, ενώ µόνο το 13% µπαίνει µε την άδεια ή υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Πάντως, το 42% των παιδιών απάντησε ότι οι γονείς του απαγορεύουν τη χρήση τέτοιων σελίδων.www.tanea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου