Η θαυματουργός εικόνα "Παναγίας της Κεράς"απο το χωριό Μονή του Δημου Ανατολικού Σελίνου

Η θαυματουργός εικόνα "Παναγίας της Κεράς"απο το χωριό Μονή του Δημου Ανατολικού Σελίνου

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

«Παχεία γαστὴρ λεπτὸν οὐ τίκτει νόον»Γέρων Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Δέν γίνεστε γιοι κυνηγώντας τ κακό. στε τ κακό. Ν κοιτάζετε πρς τν Χριστ κι ατ θ σς σώσει. κενο πο κάνει γιο τν νθρωπο εναι γάπη, λατρεία πρς τν Χριστό, ποία δν μπορε ν κφραστε, δν μπορε, δν μπορε... Κα προσπαθε νθρωπος ν κάνει σκήσεις,ν κάνει τέτοια πράγματα κα ν καταπονε τν αυτό του γι τν γάπη το Θεο.

Κανες σκητς δν γιασε χωρς σκήσεις. Κανες δν μπόρεσε ν’ νέλθει στν πνευματικότητα χωρς ν’ σκηθε. Πρέπει ν γίνονται σκήσεις. σκηση εναι ο μετάνοιες, ο γρυπνίες κ.λπ.,λλ χι μ βία. λα ν γίνονται μ χαρά. Δν εναι ο μετάνοιες πο θ κάνουμε, δν εναι ο προσευχές, εναι τ δόσιμο, ρωτας γι τν Χριστό, γι τ πνευματικά. πάρχουν πολλο πο τ κάνουνε ατ χι γι τν Θε λλ γι σκηση, γι φέλεια σωματική. μως ο πνευματικο νθρωποι τ κάνουνε γι ψυχικ φέλεια, γι τν Θεό. λλ κα τ σμα φελεται πολύ, δν ρρωσταίνει. Πολλ καλ ρχονται.

Μέσα στν σκηση, τς μετάνοιες, τς γρυπνίες κα τς λλες κακουχίες εναι κα νηστεία. «Παχεία γαστρ λεπτν ο τίκτει νόον». γ τ γνωρίζω ατ πτος Πατέρες. λα τ πατερικ βιβλία μιλον γι τ νηστεία. Ο Πατέρες τονίζουν ν μν τρμε δυσκολοχώνευτα φαγητ λιπαρ κα παχιά, γιατ κάνουν κακ στ σμα λλ κα στν ψυχή. Λένε τι τ προβατάκι τρώει τ χορταράκια τς γς κι εναι τόσο συχο. Εδατε πο λένε, «σν τ πρόβατο». ν σκύλος γάτα κι λατ τ σαρκοφάγα εναι λα τους γρια ζα. Τ κρέας κάνει κακ στν νθρωπο. Κάνουν καλ τ χόρτα, τ φροτα κ.λπ. Γι’ ατ ο Πατέρες μιλον γι νηστεία κα κατακρίνουν τν πολυφαγία κα τν δον πο ασθάνεται κανες μ τ φαγητ τ πλούσια. Ν εναι πι πλ τ φαγητά μας. Ν μν σχολούμαστε τόσο πολ μ’ ατά. (Σημ. ΑΛΛΗΣ ΟΨΕΩΣ: «Πόσο μάλλον να παρακολουθούμε και τηλεοπτικές εκπομπές γι’ αυτά».)

Δν εναι τ φαγητό, δν εναι ο καλς συνθκες διαβίωσης, πο ξασφαλίζουν τν καλ γεία. Εναι γία ζωή, ζω το Χριστο. Ξέρω γι σκητς πο νηστεύανε πολ κα δν εχανε καμι ρρώστια. Δν κινδυνεύει ν πάθει κανες τίποτε πτ νηστεία. Κανες δν χει ρρωστήσει πτ νηστεία. Πι πολ ρρωσταίνουν κενοι πο τρνε κρέατα κι αγ κα γάλατα, παρ κενοι πο εναι λιτοδίαιτοι. Εναι παρατηρημένο ατό. Ν τ πάρουμε κα π τν ατρικ πιστήμη΄ τώρα τ συνιστ ατ τ πράγμα. Ο νηστευτς νηστεύουν κα δν παθαίνουν τίποτε΄ χι πλς δν παθαίνουν, λλ θεραπεύονται π ρρώστιες.

Γι ν τ κάνετε μως ατά, πρέπει ν χετε πίστη. λλις σς πιάνει λιγούρα. νηστεία εναι κα ζήτημα πίστεως. ταν χετε τν ρωτα στ θεον, μπορετε ν νηστεύετε μ εχαρίστηση κι λα εναι εκολα΄ λλις σς φαίνονται λα βουνό. ποιοι δωσαν τν καρδιά τους στν Χριστ κα μ θερμ γάπη λεγαν τν εχ, κυριάρχησαν κα νίκησαν τ λαιμαργία κα τν λλειψη γκράτειας.

πάρχουν σήμερα πολλο νθρωποι, πο δν μποροσαν ν νηστέψουν μι μέρα κα τώρα ζον μ χορτοφαγία, χι γι λόγους θρησκευτικούς, πλς γιατ πίστεψαν τι ατ θ κάνει καλ στν γεία τους. λλ πρέπει ν τ πιστέψεις, τι δν πρόκειται ν πάθεις τίποτε, πο δν τρώεις κρέας. ταν νθρωπος βέβαια εναι σθενής, δν εναι μαρτία ν φάει πρς στήριξιν το ργανισμο κα φαγητ μ νηστήσιμα.

Τ λάτι χρειάζεται στν ργανισμ το νθρώπου. πάρχει μι φήμη τι τ λάτι κάνει κακό. Δν εναι σωστ ατό. Εναι στοιχεο πο χρειάζεται. Κα εναι ρισμένοι μάλιστα πο τ χουν πολ νάγκη.

γ τί νειρα χω! Γι τ γιον ρος δηλαδή. Παρήγγειλα σιτάρι, γι ν’ λέθουμε, ν φτιάχνουμε ψωμ σταρίσιο. Κα σκέφτομαι ν πάρουμε διάφορα σπρια κα ν τ’ λέθουμε κα ν τ’ νακατώνουμε, σιτάρι μ ρύζι, σόγια, σογιάλευρο μ φακς κ.λπ. Κι πειτα χουμε κα τ κολοκύθια κα τς ντομάτες κα τς πατάτες κι λα τ’ λλα χορταρικά. Κα μ τν πατέρα σύχιο εχαμε να νειρο. Μι φορ λέγαμε ν πμε ν γίνουμε ρημίτες κάπου κα ν σπείρουμε σιτάρι κα ν τ μουσκεύουμε κα ν τ τρμε. Μήπως Μέγας Βασίλειος κε, στν ρημο, τσι δν κανε;

λλ τώρα μς μς κακοφαίνεται.

(π τ βιβλίο «Βίος κα Λόγοι», κδ. ερς Μόνης Χρυσοπηγς, Χανι 2003.)

www.alopsis.gr

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

Ἡ ἀρετὴ τῆς σιωπῆςOἱ πρῶτοι πατέρες εἶχαν τὴ σιωπὴ ὡς ἀρετὴ ἀρετῶν καὶ ὡς ἀπόδειξη προόδου στὴν ἀρετή. Καὶ ἐπεδίωκαν νʹ ἀποκτήσουν μὲ πολλοὺς κόπους καὶ προσπάθειες αὐτὴ τὴ μητέρα τῶν ἀρετῶν. Καὶ οἱ πνευματικοὶ
πατέρες ἐξασκοῦσαν τοὺς μαθητές τους σʹαὐτήν. Κάποιος μοναχὸς εἰσῆλθε σʹἕνα μοναστήρι καὶ ζήτησε ἀπὸ τὸν ἡγούμενο νὰ τὸν κάμει καλόγηρο. Καὶ αὐτὸς τοῦ εἶπε γιὰ νὰ τὸν δοκιμάσει: «Ἀπʹ ὅτι βλέπω ἐσὺ
δὲν φαίνεσαι νὰ προοδεύεις σὲ καμιὰ ἀρετή. Ὅμως ὡς κανόνα ἔχε τοῦτο. Νὰ μὴν ὁμιλεῖς καθόλου. Οὔτε μιὰ λέξη δὲν θὰ βγαίνει ἀπὸ τὸ στόμα σου. Οὔτε προσευχὴ θὰ ὑποψιθυρίζης. Οὔτε εἰς τὴν ἐκκλησία θὰ ψάλλεις. Ἐὰν σὲ ἐρωτήσει ἄλλος ἀδελφὸς ἢ κοσμικὸς περὶ τινός πράγματος, δὲν θὰ τοῦ ὁμιλήσεις. Θὰ ζεῖς καὶ θὰ πολιτεύεσαι ὡς ἄλαλος. Ἐὰν κάμεις ἔτσι, ἴσως ὁ Θεὸς καὶ σὲ εὐσπλαγχνιστεῖ καὶ σὲ κοσμήσει μὲ κάποια ἀρετὴ καὶ σωθεῖς». Καὶ ὁ μοναχὸς ἔκαμε ὅπως τοῦ εἶπε ὁ ἡγούμενος. Ἦταν σιωπηλός. Πράος, εἰρηνικός. Οἱ ἄλλοι μοναχοὶ μὲ νοήματα τοῦ ὑπεδείκνυαν τί νὰ κάμει. Καὶ αὐτὸς πρόθυμος καὶ μὲ ἐπιμέλεια τὸ ἔκανε.
Ἦταν δὲ σὲ ὅλους ἀγαπητὸς γιὰ τὴν πραότητά του καὶ τὴν ὑπακοή του.Ἕνα πρωὶ τὸν ἐκάλεσεν ὁ ἡγούμενος καὶ τοῦ εἶπε. Δὲν σὲ βλέπω νὰ ἔκαμες καμιὰ προκοπὴ τόσον χρόνο ὅπου μένεις στὸ μοναστήρι. Γιʹ αὐτὸ
καὶ θὰ σὲ στείλω σὲ ἄλλο μοναστήρι, μήπως ἐκεῖ κάτι ἐπιτύχεις! Καὶ τοῦ ἔδωσε ἕνα γράμμα νὰ τὸ δώσει στὸν ἡγούμενο τοῦ ἄλλου μοναστηριοῦ. Ὁ μοναχὸς ἔβαλε μετάνοια καὶ ἀνεχώρησε. Ὅταν ἔφθασε στὸ νέο
μοναστήρι ἔδωσε τὸ γράμμα στὸν ἡγούμενο. Ἐκεῖνος τὸ διάβασε καὶ τὸ κράτησε. Ἔπειτα ἀπὸ ἕνα χρόνο ἔγραψε γράμμα στὸν πρῶτο ἡγούμενο καὶ τοῦ ἔγραφε ὅτι ὁ μοναχὸς πού μᾶς ἔστειλες ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ καὶ ὅλοι λυπηθήκαμε καὶ ἐκλαύσαμε, διότι ἦταν ὑποδειγματικὸς μοναχός. ʹAκακος, ἀθῶος, πράος, νηστευτής, ὑπάκουος. Ἦταν ἄλαλος, καὶ οἱ ἀδελφοὶ μὲ νοήματα τοῦ ὑπεδείκνυαν τί πρέπει νὰ κάμει. Εἴθε ὁ Κύριος μετὰ τῶν ὁσίων νʹ ἀναπαύσει τὴν ψυχή του. Ὅταν ὁ ἡγούμενος πῆρε τὸ γράμμα, πολὺ συγκινήθηκε καὶ ἔκλαυσε, καὶ ἔκρουσε τὸ σήμαντρο καὶ συγκεντρώθηκαν ὅλοι, καὶ τοὺς διηγήθηκε τά περὶ τοῦ ἀδελφοῦ τῆς ὑπακοῆς καὶ τῆς σιωπῆς του, τὴν ὁποία διετήρησεν στὸ νέο μοναστήρι, διότι ὁ ἡγούμενος ἐλησμόνησε νὰ τοῦ λύσει τὸν κανόνα. Καὶ ὅλοι οἰκοδομήθηκαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεό, διότι ἔχει τέτοιους δούλους καὶ ἐμακάρισαν τὸν ἀδελφὸν ὅτι διὰ ὀλίγον χρόνον ὑπομονῆς καὶ σιωπῆς ἐκέρδισε τὴ Bασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ὑπάρχουν καὶ ἄλλα παραδείγματα σιωπῆς, ὅπου ἐθελουσίως εἶχαν τὴν ἀρετὴ αὐτὴ ἰσοβίως καὶ ἀπὸ τὸ στόμα τους οὐδέποτε βγῆκε λόγος, οὔτε πρὸς οἰκοδομή, οὔτε πρὸς διόρθωση ἄλλου χριστιανοῦ, οὔτε δοξολογία ἢ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεόν.
Διότι ἡ φιλανθρωπία εἶναι μεγάλο ἀγαθὸ καὶ ὁ ἐλεήμων ἔχει μισθὸ ἀπὸ τὸν Θεό, ἐλπίζων ὅτι θὰ ἐλεηθεῖ κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Kρίσεως, κατὰ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου «μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται», ἀλλ’
ὅμως ἡ προσευχὴ εἶναι ἀνωτέρα τῆς ἐλεημοσύνης καὶ ἡ σιωπὴ εἶναι ἀνωτέρα τῆς προσευχῆς. Εἶναι ἡ προσευχὴ τῶν προσευχῶν. Κατάσταση ἀγγελική, διότι οἱ Ἄγγελοι μὲ σιωπὴ ἀκαταπαύστως ὑμνοῦν καὶ
δοξολογοῦν τὸν Θεό. Κατάσταση μακαριότητας, μακαριότητας τοῦ Παραδείσου. Διότι οἱ Ἅγιοι
στοὺς Oυρανοὺς γεύονται ἐν σιωπῇ τὴ μακαριότητα τοῦ Παραδείσου, καὶ διὰ τῆς σιωπῆς δοξολογοῦν τὸν Θεὸ καὶ τὸν εὐχαριστοῦν ὅτι τοὺς καταξίωσε τέτοια μακαριότητα καὶ τόσων ἐπουρανίων δωρεῶν, δωρεὲς τὶς
ὁποῖες ἐδῶ στὴ γῆ δὲν μποροῦσαν νὰ φαντασθοῦν, πόσον γλυκύτατες καὶ ἀνώτερες κάθε εὐτυχίας ἐπιγείου καὶ μακαριότητας ὑπάρχουν. Ἡ σιωπὴ εἶναι ὁ φύλακας ἄγγελος τῆς εἰρήνης. Τὰ λόγια εἶναι σφαῖρες ποὺ προκαλοῦν πολέμους, ταραχές, ζημία ψυχῆς ἢ ταραχὴ καὶ σύγχυση φρενῶν, θλίψεις, ἀθυμίες. Ὁ σιωπηλὸς εἶναι πάντα εἰρηνικός, καὶ εἰρηνεύει καὶ ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τὸν συναναστρέφονται. Διότι ἀκτινοβολεῖ καὶ μεταδίδει τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ. Διά τῆς σιωπῆς ἐπιτυγχάνεις ὅ,τι ἐπιχειρεῖς ν’ ἀποκτήσεις διὰ τῆς
νηστείας, τῆς ἀγρυπνίας, τῆς κακοπάθειας. Ἐὰν εἶσαι ἀσθενὴς καὶ ἀδύνατος σωματικὰ καὶ δὲν δύνασαι νὰ νηστεύεις, ὅμως διὰ τῆς σιωπῆς, τὴν ὁποία καὶ τὸ πιὸ ἀσθενικὸ σῶμα καὶ ὁ πιὸ γέρος καὶ ἐξασθενισμένος
μπορεῖ νὰ ἀσκήσει, ἀποκτᾶς καὶ κερδίζεις Θεία Xάρι, ἀνώτερη ἐκείνης τῆς νηστείας!
Πόση δυστυχία φέρνουν τὰ λόγια! Πόση εὐτυχία γεννάει ἡ σιωπή! Πόσο μίσος καὶ κακότητα σκορπίζουν τὰ λόγια! Πόση ἀγάπη καὶ καλωσύνη γεννάει ἡ σιωπή!www.imka.gr

Από το κράτος - ιδέα στο κράτος - κόταΤου Αγγελου Σταγκου

Κάποτε, λέγαμε ότι η Ελλάδα δεν είναι κράτος, είναι ιδέα. Αργότερα μιλούσαμε για κράτος - οπερέτα. Σήμερα διολισθαίνουμε σε εκφράσεις ταπεινωτικές και αναφερόμαστε σε κράτος - κότα και μάλιστα λειράτη. Χωρίς να έχει χάσει τις άλλες ιδιότητες, δηλαδή του κράτους - ιδέα, αφού συνεχίζει να μην έχει την οποιαδήποτε συγκρότηση και του κράτους - οπερέτα, καθώς εξακολουθεί να λειτουργεί κατά τρόπο κωμικό, πρόσθεσε και εκείνη του κράτους - κότα που φοβάται σε μόνιμη βάση να εφαρμόσει τους νόμους. Συνεχίζει να τους επικαλείται βέβαια, με τους… ενδιαφερόμενους όμως να τους γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους.

Ο φόβος του κράτους να επιβάλει τους νόμους δεν είναι φαινόμενο του 2010. Τα αρκετά τελευταία χρόνια το παρατηρούμε στις αντιδράσεις του στα μπλόκα που στήνουν οι αγρότες στις εθνικές οδούς, παρακωλύοντας μετακινήσεις, μεταφορές, συγκοινωνίες και επικοινωνίες. Το μέγεθος του φόβου το αντιληφθήκαμε τον Δεκέμβριο του 2008, όταν κάηκε η Αθήνα. Φέτος όμως καταλάβαμε ότι ο φόβος αυτός έχει μπει στο DNA του ελληνικού κράτους, με ευθύνη του πολιτικού προσωπικού, των κομμάτων και των μίντια. Η κρατική μηχανή αδυνατεί να εφαρμόσει τον νόμο, οι κυβερνήσεις αποφεύγουν να εφαρμόσουν τον νόμο, τα κόμματα δεν θέλουν να εφαρμόζεται ο νόμος και τα μίντια καιροφυλακτούν για να ασκήσουν δριμύτατη κριτική αν και όταν ο νόμος εφαρμόζεται.

Το κακό έχει παραγίνει, με μόνιμη δικαιολογία την «εκτόνωση της κατάστασης», ή το ενδεχόμενο να υπάρξουν θύματα. Κυρίως όμως συμβαίνει επειδή το πολιτικό προσωπικό δεν καταλαβαίνει την έννοια του νόμου, ενώ αντίθετα έχει ενσωματώσει πλήρως το δέος του κομματικού (όχι πολιτικού) κόστους. Με αποτέλεσμα φυσικά να κάνουν ό,τι θέλουν οργανωμένες συντεχνίες, κακοποιοί «αντιεξουσιαστές» και αγριεμένος όχλος, ανάλογα με την περίπτωση. Τα έχουμε δει, ο κόσμος τα αισθάνεται στο πετσί του, η οικονομία δέχεται σοβαρά πλήγματα, η καθημερινότητα υποφέρει συνεχώς.

Μόνο τους τελευταίους μήνες είδαμε τους λιμενεργάτες να σφραγίζουν το λιμάνι του Πειραιά για να μην έλθει η Cosco, τους αγρότες να μπλοκάρουν τους δρόμους στην παραδοσιακή κινητοποίηση του Νοεμβρίου, το ΠΑΜΕ να αποκλείει ξενοδοχεία, κρουαζιερόπλοια και πλοία, υπουργεία, ακόμη και την Ακρόπολη, τον όχλο να καίει τρεις ανθρώπους στη Marfin, βενζινοπώλες να σφραγίζουν τα πρατήρια και επιστρατευμένους φορτηγατζήδες να προσπαθούν να παραλύσουν τη χώρα, στα πρότυπα των συναδέλφων τους της Χιλής, επί Αλιέντε. Ολοι αυτοί, ασκώντας βία, παρανομώντας κυριολεκτικά με διάφορους τρόπους, υπό το ατάραχο έως και προστατευτικό βλέμμα των δυνάμεων του νόμου και της τάξης. Ε, πόσο να αντέξει αυτός ο τόπος; Το κράτος έφτασε στο έσχατο σημείο εξευτελισμού με το «πλαφόν» στις τιμές βενζίνης και την επίταξη των φορτηγών δημόσιας χρήσης. Προχώρησε δηλαδή σε δύο ακραίες ενέργειες, προκειμένου να εξασφαλίσει την ομαλότητα στις τιμές και τη λειτουργία της κοινωνίας. Στην περίπτωση του «πλαφόν» το έβαλε στα πόδια μέσα σε 24 ώρες, με το πρόσχημα ότι η κερδοσκοπία «κόπηκε μαχαίρι» και η αγορά ομαλοποιήθηκε, αλλά στην πραγματικότητα γιατί οι βενζινοπώλες έκλεισαν τα βενζινάδικα και οι Μιχ. Χρυσοχοΐδης και Ντ. Ρόβλιας μετάνιωσαν πικρά για την απόφασή τους. Η επιβολή και η άρση του «πλαφόν» μέσα σε ελάχιστες ώρες εξαιτίας των αντιδράσεων ήταν στα όρια του αυτοεξευτελισμού…

Ο εξευτελισμός του κράτους έφτασε στην κορύφωση με τους ιδιοκτήτες των φορτηγών. Ο αρμόδιος υπουργός Δ. Ρέππας επιχείρησε αρχικά να προωθήσει ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά δεν απελευθέρωνε την αγορά των μεταφορών και η τρόικα το απέρριψε. Στη συνέχεια άφησε τον εαυτό του να σύρεται από τους φοβερούς και τρομερούς φορτηγατζήδες σε παροχές και υποσχέσεις για να τους εξευμενίσει, φθάνοντας στο σημείο και αφού ψηφίστηκε ο νόμος, να τους δώσει γραπτά όσα τους έλεγε προφορικά. Εκείνοι απτόητοι, συνέχισαν να αποκλείουν δρόμους, λιμάνια και εργοστάσια, ξυλοφορτώνοντας όποιον βρισκόταν στον δρόμο τους, ή δεν τασσόταν με το μέρος τους. Και το πιο καταπληκτικό, όλα αυτά χωρίς πολιτική ή κοινωνική στήριξη και παρά την επίταξη που επέβαλε η κυβέρνηση και που θεωρητικά αφαιρούσε τη δυνατότητα αντιδράσεων από τους επιταγμένους, αφού τους τοποθέτησε σε στρατιωτικό πλαίσιο λειτουργίας.

Προφανώς, ο φόβος του κράτους μεταβλήθηκε σε τρόμο, όταν διαπίστωσε ότι οι αγριωποί φορτηγατζήδες αγνόησαν πλήρως την επίταξη. Αντέδρασε λοιπόν με το σύνδρομο της κότας, όπως ακριβώς αντιδρά χρόνια τώρα σε παρόμοιες περιστάσεις. Παρακολουθεί τις συνεχείς παραβιάσεις του νόμου (και μάλιστα του στρατιωτικού στη συγκεκριμένη περίπτωση) και τις βίαιες εκδηλώσεις, τονίζοντας ότι η ανοχή του τελειώνει και θα επιβάλει… τον νόμο, ενώ στην πραγματικότητα περιμένει πότε θα κουραστούν «οι κακοί».

Ωστόσο, η κωμικοτραγική συμπεριφορά του κράτους, ως κότα λειράτη, έχει σοβαρότατες κοινωνικές και παιδαγωγικές επιπτώσεις. Η ατιμωρησία της παραβίασης των νόμων και αντίστοιχα η στοιχειώδης τήρησή τους λειτουργεί σαν τη διατροφική αλυσίδα. Οταν το κράτος φοβάται επιδεικτικά να επιβάλει τον νόμο, γιατί οι μαθητές να μην κλείνουν τα σχολεία απαιτώντας… τετράγωνες τυρόπιτες και γιατί φοιτητές να μην χτίζουν τους καθηγητές και γιατί οι χουλιγκάνοι να μην τα κάνουν γης μαδιάμ μέσα και έξω από τα γήπεδα; Και μετά, όταν μεγαλώσουν, να επαναλαμβάνουν τα κατορθώματα του μπαμπά τους;


Hμερομηνία : 29/9/10
Copyright: http://www.kathimerini.gr

Το αλκοόλ κάνει καλό στο...
Επιμέλεια: Γιάννης Δεβετζόγλου, gdevetzoglou@dolnet.gr

Το αλκοόλ βελτιώνει τις σεξουαλικές επιδόσεις των ανδρών. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από νέα έρευνα αυστραλών ειδικών, οι οποίοι προσπαθούν να καταρρίψουν την επικρατούσα άποψη ότι το αλκοόλ προκαλεί σεξουαλική δυσλειτουργία.

Στη μελέτη συμμετείχαν 1.580 αυστραλοί άνδρες και εκπονήθηκε από το Ίδρυμα Ιατρικών Ερευνών Keogh.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, όσοι καταναλώνουν συστηματικά μέτριες ποσότητες αλκοόλ, ανέφεραν 30% λιγότερα σεξουαλικά προβλήματα, από αυτούς που πίνουν μέχρι να… σωριαστούν.

Σε όσους έπιναν μέχρι τέσσερα ποτά την ημέρα, για πέντε ημέρες την εβδομάδα, βρέθηκε ότι έχουν την συχνότητα και ποιότητα στύσης που επιθυμούν.

Όσοι έπιναν περιστασιακά, όπως το Σαββατοκύριακο, ή σε κάποιο πάρτι, είχαν μικρότερα ποσοστά στυτικής δυσλειτουργίας από αυτούς που έπιναν μόνο μία φορά την εβδομάδα ή λιγότερα συχνά.

Αυτοί πάντως που είχαν τις περισσότερες πιθανότητες να τα «πάνε χάλια» στο κρεβάτι, ήταν μέθυσοι που σταμάτησαν το ποτό, οι καπνιστές και όσοι έπασχαν από καρδιαγγειακά νοσήματα.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η κατάχρηση αλκοόλ είναι αυτή που προκαλεί σεξουαλική δυσλειτουργία και όπως προκύπτει από τη μελέτη τους, η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ ωφελεί.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of Sexual Medicine.Πηγή : Web Only

www.tanea.gr

ΗΠΑ: Ενα εκατ. παιδιά λαμβάνουν ψυχοφάρμακα


Περίπου 15 εκατομμύρια παιδιά στην Αμερική, το ένα στα πέντε, ζει με ένα γονέα που υπέστη κρίση κατάθλιψης το 2009.

Ακόμα και στην πιο τρυφερή τους ηλικία, εισέβαλαν στη ζωή τους τα ψυχιατρικά φάρμακα.

Τον Ιούλιο, η εφημερίδα Washington Post σημείωνε ότι οι Αμερικανικές επιχειρήσεις αποθησαυρίζουν ποσά ρεκόρ, συνολικά 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, περιμένοντας επενδυτικές ευκαιρίες.


ΗΠΑ: Ενα εκατ. παιδιά λαμβάνουν ψυχοφάρμακα

Την ίδια στιγμή, καταγραφόταν ότι αριθμός ρεκόρ παιδιών στην Αμερική λαμβάνουν με συνταγή ψυχιατρικά φάρμακα. Τα δύο αυτά γεγονότα, όπως υποστηρίζει σε άρθρο της η Σούζαν Ρόζενταλ, Καναδή γιατρός, συγγραφέας και μαχητική σοσιαλίστρια, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.

Οπως γράφει η Ρόζενταλ, η τάξη των επιχειρηματιών έκλεψε τα τρισεκατομμύριά της εκμεταλλευόμενη εργαζόμενους στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο εξωτερικό, πληρώνοντας λιγότερο από όσο αξίζει η εργασία τους, απολύοντας χιλιάδες κι αναγκάζοντας τους υπόλοιπους να δουλεύουν πολύ σκληρότερα για πολύ λιγότερα. Και τώρα, κλέβει κι από τα παιδιά τους.

Η εκμετάλλευση και η ανέχεια προκαλούν εξάντληση, κατάθλιψη, οργή, άγχος και μια αίσθηση ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα στους γονείς. Περίπου 15 εκατομμύρια παιδιά στην Αμερική, το ένα στα πέντε, ζει με ένα γονέα που υπέστη κρίση κατάθλιψης το 2009.

Τα παιδιά αντιδρούν στη γονεϊκή συμπεριφορά με δικά τους συμπτώματα και συμπεριφορές. Οσο μεγαλύτερος ο πόνος του γονιού, τόσο μεγαλύτερος ο πόνος του παιδιού.

Σε αυτά τα παιδιά γιατροί κρεμούν ταμπέλες με ψυχιατρικές διαταραχές και τους δίνουν φάρμακα ώστε να "συμμορφώνονται". Τους κλέβουν την υγεία τους και κάθε ελπίδα βελτίωσης της ζωής τους--τονίζει η Ρόζενταλ.

Επί δεκαετίες, ερευνητές όπως οι Πίτερ και Τζίντζερ Μπρέγκιν τεκμηρίωναν την σοκαριστική έκταση της πραγματικότητας ότι στα παιδιά στην Αμερική χορηγούνται διεγερτικά και αντικαταθλιπτικά.

Τώρα, χάρη στην δύναμη του marketing των φαρμακευτικών εταιριών, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα λαμβάνουν ισχυρά αντιψυχωσικά.

Στους ενήλικες, αυτές οι τοξικές χημικές συνθέσεις αυξάνουν τον κίνδυνο να υποστούν εγκεφαλικά, να εμφανίσουν καρδιολογικά προβλήματα, παχυσαρκία και διαβήτη, δημιουργούν αυτοκτονικές τάσεις, ενώ αυξάνουν τον κίνδυνο για βλάβες στο νευρικό σύστημα, μολύνσεις, ξαφνικό θάνατο και επιληπτικές κρίσεις. Οι συνέπειες στα παιδιά είναι άγνωστες.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η FDA (U.S. Federal Drug & Food Administration, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ελέγχου Φαρμάκων & Τροφίμων των ΗΠΑ) σε έκθεσή της διαπίστωνε ότι η συνταγογράφηση αντιψυχωσικών σε παιδιά 0-17 ετών αυξήθηκε 22% τα προηγούμενα πέντε χρόνια.

Η FDA ερεύνησε έξι αντιψυχωσικά φάρμακα: τα Seroquel? (quetiapine)· Zyprexa? (olanzapine)· Risperdal (risperidone)· Abilify (aripiprazole)· Geodon (ziprasidone)· και Invega (paliperidone). Το 2008, από τις 32 εκατ. συνταγές αυτών των φαρμάκων, οι 4,8 εκατ. αφορούσαν παιδιά (15% του συνόλου).

Την ίδια χρονιά, ένα εκατομμύριο παιδιά έλαβαν με συνταγή αντιψυχωσικά (?19% του συνόλου των 5,5 εκατ. ατόμων). Οι αριθμοί ανά ηλικιακή ομάδα:

  • 1.770 παιδιά ηλικίας 0-2 ετών,
  • 64.664 παιδιά ηλικίας 3-6 ετών,
  • 414.451 παιδιά ηλικίας 7-12 ετών,
  • 540.760 παιδιά ηλικίας 13-17 ετών.

Οι διαγνώσεις για τα βρέφη 0-2 ετών περιλάμβαναν όρους όπως Διαταραχή Έλλειψης Προσοχής, Ψυχικά/Συμπεριφορικά Προβλήματα, Άλλες Ψυχικές Διαταραχές, Συμπεριφορικά Προβλήματα και Κατάλοιπη Σχιζοφρένεια--η τελευταία διάγνωση συνήθως γίνεται στη βάση "παράδοξων πεποιθήσεων και ασυνήθιστων αντιληπτικών εμπειριών".

Ισως όμως, τονίζει η Ρόζενταλ, μια πιο ακριβής διάγνωση για τα συμπτώματα αυτών των παιδιών θα ήταν γονεϊκή κατάθλιψη λόγω της ανυπαρξίας κοινωνικής πολιτικής. Πρόσφατη έρευνα του Urban Institute έδειξε ότι το 7% των βρεφών ηλικίας 9 μηνών ζουν με μητέρες που ψυχολογικά προβλήματα και το 41% με μητέρες που πάσχουν από κάποιας μορφής κατάθλιψη.

Τα ποσοστά είναι ακόμα υψηλότερα μεταξύ των οικογενειών που ζουν στη φτώχεια, στις οποίες είναι επίσης πιθανότερο να εκδηλώνονται κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας.

Μόνο ένα άρρωστο κοινωνικό σύστημα θα ευνοούσε τον πλουτισμό ολίγων δια της κλοπής των ζωών και των ελπίδων των πολλών, καταλήγει η Ρόζενταλ.

(Πηγή: Dissident Voice (http://dissidentvoice.org/)


www.ethnos.gr

Τρέξτε προς την αγκαλιά του... Μορφέα
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Μήπως τις νύχτες μένετε άυπνος ενώ την ημέρα ακολουθείτε καθιστική ζωή; Αν έχετε χάσει τον ύπνο σας, τότε θα ήταν καλύτερο, αντί να μετράτε... προβατάκια κάθε βράδυ, να βάλετε αθλητικά παπούτσια κατά τη διάρκεια της ημέρας και να αρχίσετε το τρέξιμο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η τακτική αερόβια άσκηση βοηθά στο να έχει το άτομο ήσυχες νύχτες στην αγκαλιά του Μορφέα, αν και δεν είναι σαφής ο μηχανισμός που οδηγεί σε αυτή τη σύνδεση. «Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο η άσκηση βοηθά στον ύπνο. Ωστόσο φαίνεται ότι, αν ένα άτομο είναι δραστήριο και κάνει αερόβια άσκηση, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να κοιμάται όσες ώρες χρειάζονται για να ξεκουραστεί ο οργανισμός του τη νύχτα» αναφέρει στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters ο δρ Ντέιβιντ Νταβίλα από το Εθνικό Ιδρυμα για τον Υπνο στις ΗΠΑ.

Πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Ειδικοί από το Πανεπιστήμιο Νορθγουέστερν στο Σικάγο παρακολούθησαν 23 ενηλίκους (στην πλειονότητά τους γυναίκες 55 ετών και άνω) που ακολουθούσαν καθιστική ζωή και εμφάνιζαν πρόβλημα αϋπνίας. Οπως προέκυψε, ύστερα από 16 εβδομάδες με πρόγραμμα αερόβιας άσκησης στο οποίο περιλαμβάνονταν τρέξιμο σε διάδρομο ή άσκηση σε στατικό ποδήλατο, παρουσιάστηκε βελτίωση της ποιότητας του ύπνου, καλύτερη διάθεση, μεγαλύτερη ζωτικότητα και λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=33&artId=357399&dt=29/09/2010

Από το Δεκέμβριο του 2011 η κάρτα πολίτη

Σσσσ!!! Η Ιεραρχεία της Ελλάδος κοιμάται...ή είναι τηλεοπτικώς μαστουρομένη;

Εξετάζεται η επέκτασή της και στον ιδιωτικό τομέα

Από το Δεκέμβριο του 2011 αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση της «κάρτας πολίτη», η οποία θα χρησιμοποιείται για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο. Η κυβέρνηση εξετάζει τις δυνατότητες για επέκταση της χρήσης της και στον ιδιωτικό τομέα, όπως π.χ. στις συναλλαγές με τις τράπεζες.

Στην κάρτα προβλέπεται ότι θα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά οι αριθμοί αστυνομικής ταυτότητας, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, καθώς και ο αριθμός δημοτολογίου. Θα χρησιμοποιείται ως ταξιδιωτικό έγγραφο για τις μετακινήσεις εντός της ζώνης Σένγκεν. Ανάμεσα στις χρήσεις θα εντάσσεται και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας συζητήθηκε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και με τη συμμετοχή των Γιάννη Ραγκούση, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, Χρήστο Παπουτσή, Κώστα Σκανδαλίδη, Ανδρέα Λοβέρδο και Λούκα Κατσέλη. Όπως ανακοινώθηκε, οι βασικοί άξονες της κυβερνητικής πρωτοβουλίας θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση μέσα στις επόμενες ημέρες.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο αριθμός της κάρτας να είναι κοινός με τον ΑΜΚΑ, χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν ότι τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών θα είναι απολύτως προστατευμένα.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν η κάρτα πολίτη θα χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των αγορών, όπως προβλέπουν οι σχεδιασμοί του υπουργείου Οικονομικών.www.enet.gr

Ο Μεγάλος Αδερφός θα μας παρακολουθεί!KARTAΗ «Ελεύθερη Ωρα» δεν άφησε έτσι την είδηση που δημοσιεύτηκε σήμερα σε μερίδα του Τύπου περί υιοθέτησης ηλεκτρονικής κάρτας αγορών, αντί αποδείξεων, από την κυβέρνηση. Θέσαμε το θέμα στον εκπρόσωπο Τύπου της κυβέρνησης στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών: «Διαβάζω για μια ηλεκτρονική κάρτα αγορών, αντί αποδείξεων, στον Τύπο σήμερα και μάλιστα μεγάλα ρεπορτάζ. Η δική μου ερώτηση είναι η εξής: Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση με τα προσωπικά δεδομένα; Και ποιος θα διαχειρίζεται τις πληροφορίες για την οικονομική μας δραστηριότητα και ποιος εν τέλει θα μας φυλάει από τους φύλακες;»

Η απάντηση του κ. Πεταλωτή, επιβεβαίωσε την πρόθεση της κυβέρνησης για την υιοθέτηση του μέτρου, που όμως ενδέχεται να φαλκιδεύσει τις ελευθερίες μας και να μας θέσει σε μια μόνιμη κατάσταση ομηρίας: «Αυτό είναι ένα μέρος ενός ζητήματος, το οποίο θέτετε. Και φυσικά η κυβέρνηση θέλει να θεσπίσει την κάρτα πολίτη, όπως υπάρχει σε πολλές χώρες, έτσι ώστε να απλοποιούνται οι συναλλαγές, να απλοποιείται δηλαδή η συναλλαγή του Έλληνα πολίτη με το δημόσιο, ακόμη περισσότερο. Και φυσικά για τα προσωπικά δεδομένα υπάρχουν και διατάξεις».

Η απορία μας διατυπώθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτυπωθούν οι πραγματικοί κίνδυνοι: «Συγνώμη, εάν εγώ θέλω να κάνω μια αγορά σε ένα sex shop, θα πρέπει να υπάρχει το ηλεκτρονικό αποτύπωμα της αγοράς μου; Σας δίνω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, για να σας δείξω τα διλήμματα τα οποία προκύπτουν, τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Γιατί το να υπάρχει καταγραφή της οικονομικής δραστηριότητας, κύριε εκπρόσωπε, σημαίνει ότι υπάρχει την ίδια στιγμή καταγραφή και της προσωπικής δραστηριότητας. Το σχόλιό σας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε γενικά, καθώς δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί οι λεπτομέρειες του σχεδίου αυτού, που παραπέμπει σε μεθόδευση κατά των προσωπικών μας ελευθεριών: «Είναι ένα ζήτημα, το οποίο θα τεθεί γενικότερα, και για την κάρτα του πολίτη και για όλα τα ζητήματα που αφορούν μια ηλεκτρονική παρακολούθηση των συναλλαγών μας. Υπάρχουν πολλά τέτοια ζητήματα. Είναι μια ευκαιρία να τα θέσουμε». Θα ερωτηθούμε όμως;

Νίκος Χιδίρογλουwww.elora.gr

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010

Παιδιά και πνευματική ζωή


- Γέροντα, μια μητέρα δίνει αγιασμό στο παιδί της και το παιδί τον φτύνει. Τι να κάνη;
- Να κάνη προσευχή για το παιδί της. Ίσως και ο τρόπος που δίνει στο παιδί τον αγιασμό να του προκαλή αντίδραση. Για να είναι τα παιδιά στον δρόμο του Θεού, πρέπει και οι γονείς να ζουν σωστά πνευματικά. Μερικοί γονείς που θρησκεύουν προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να γίνουν καλά παιδιά, όχι γιατί τους απασχολεί η σωτηρία της ψυχής τους, αλλά γιατί θέλουν να έχουν καλά παιδιά. Περισσότερο δηλαδή τους στενοχωρεί τι θα πη ο κόσμος για τα παιδιά τους, παρά μήπως πάνε στην κόλαση. Τότε πώς να βοηθήση ο Θεός; Σκοπός δεν είναι να πηγαίνουν τα παιδιά με το ζόρι στην εκκλησία, αλλά να αγαπήσουν την εκκλησία. Να μην κάνουν το καλό με το ζόρι, αλλά να το αισθανθούν ως ανάγκη. Η αγία ζωή των γονέων πληροφορεί τις ψυχές των παιδιών και υποτάσσονται φυσιολογικά. Έτσι μεγαλώνουν με ευλάβεια και με διπλή υγεία, χωρίς ψυχικά τραύματα. Αν οι γονείς ζορίζουν το παιδί τους από φόβο Θεού, βοηθάει ο Θεός και βοηθιέται το παιδί. Αν όμως το κάνουν από εγωισμό ,τότε δεν βοηθάει ο Θεός. Πολλές φορές ταλαιπωρούνται τα παιδιά από την υπερηφάνεια των γονέων.
- Γέροντα, μερικές μητέρες μας ρωτούν τι προσευχή να κάνουν παιδιά τριών-τεσσάρων ετών;
- Να τις πήτε: «Εσύ μάνα είσαι∙ κοίταξε πόσο αντέχει το παιδί σου». Να μη βάζουν τυπικό.
- Εδώ, Γέροντα, τα παιδάκια που φέρνουν οι γονείς στις αγρυπνίες, μήπως κουράζονται;
- Στον όρθρο να τα αφήνουν λίγο να ξεκουραστούν και στην Θεία Λειτουργία να τα παίρνουν στον Ναό.
Οι μητέρες , χωρίς να ζορίζουν τα παιδιά, πρέπει να τα μαθαίνουν από μικρά να προσεύχωνται. Στα χωριά της Καππαδοκίας οι κάτοικοι ζούσαν έντονα την ασκητική παράδοση. Πήγαιναν με τα παιδιά τους στα ασκητήρια και εκεί έκαναν μετάνοιες και προσεύχονταν με δάκρυα κι έτσι μάθαιναν τα παιδιά να προσεύχωνται. Οι Τσέτες, όταν πήγαιναν το βράδυ να τους ληστέψουν, περνούσαν έξω από τα εκκλησάκια , άκουγαν κλάματα και απορούσαν. «Καλά, τι γίνεται; έλεγαν. Αυτοί την ημέρα γελάνε και την νύχτα κλαίνε;». Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει.
Με τις προσευχές των μικτών παιδιών μπορούν να γίνουν θαύματα. Ό,τι ζητούν από τον Θεό τους το δίνει, γιατί έχουν αθωότητα και ο Θεός ακούει την καθαρή προσευχή τους. Θυμάμαι, μια φορά που οι γονείς μας είχαν πάει στο χωράφι, με είχαν αφήσει στο σπίτι με τα δύο μικρότερα αδέλφια μου. Ξαφνικά ο ουρανός μαύρισε και άρχισε καταρρακτώδης βροχή. «Τι θα κάνουν τώρα οι γονείς μας; είπαμε. Πώς θα έρθουν σπίτι;». Τα δυο μικρά άρχισαν να κλαίνε. «Ελάτε, τους είπα, θα παρακαλέσουμε τον Χριστό να σταματήση την βροχή». Γονατίσαμε και τα τρία μπροστά στο εικονοστάσι και προσευχηθήκαμε. Σε λίγα λεπτά η βροχή σταμάτησε.
Οι γονείς πρέπει να βοηθούν με διάκριση τα παιδιά από μικρά να πλησιάσουν στον Χριστό και να ζήσουν από μικρά τις ανώτερες χαρές ,τις πνευματικές. Όταν αρχίσουν να πηγαίνουν στο σχολείο, πρέπει σιγά-σιγά να τα μάθουν να μελετούν κάποιο πνευματικό βιβλίο και να τα μάθουν να ζουν πνευματικά. Τότε θα είναι αγγελούδια και με την προσευχή τους θα έχουν μεγάλη παρρησία προς τον Θεό. Τέτοια παιδιά είναι κεφάλαια πνευματικά για τα σπίτια. Ειδικά τα Συναξάρια πολύ βοηθούν τα μικρά παιδιά στην πνευματική ζωή. Εγώ μικρός έπαιρνα κάτι Συναξαράκια που υπήρχαν εκείνα τα χρόνια και έφευγα στο δάσος ∙ μελετούσα, προσευχόμουν. Πετούσα από την χαρά μου. Από δέκα μέχρι δεκαέξι ετών, , που άρχισε ο ελληνοϊταλικός πόλεμος έζησα αμέριμνος την πνευματική ζωή. Οι παιδικές χαρές είναι καθαρές ∙ τυπώνονται στον άνθρωπο και πολύ τον συγκινούν , όταν μεγαλώση. Αν τα παιδιά ζουν πνευματικά , θα ζουν χαρούμενα σ’ αυτήν την ζωή και στην άλλη θα χαίρωνται αιώνια κοντά στον Χριστό.


Από το βιβλίο «Οικογενειακή ζωή»
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΛΟΓΟΙ Δ’
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


www.gonia.gr


«Βόλτα» στο Αιγαίο από τουρκική κορβέταΝότια από το Σούνιο πέρασε το απόγευμα η τουρκική κορβέτα Μπεικόζ.

Την αβλαβή διέλευσή της παρακολουθεί η ελληνική πυραυλάκατος «Κρυσταλλίδης».

Η τουρκική κορβέτα ξεκίνησε τη Δευτέρα από το ναύσταθμο του Αξάζ και ακολουθώντας πορεία δυτικά, μέσα από τα διεθνή ύδατα, έφτασε μέχρι το ύψος της Μύλου απ’ όπου συνέχισε πορεία προς τα βόρεια.www.zougla.gr

Κάρτα για όλες τις αγοραπωλησίες, αντί αποδείξεων

Έχει δίκιο η Αποκάλυψη.....


Συμφωνία κυβέρνησης-τραπεζών για: παροχή στοιχείων στις φορολογικές αρχές, περισσότερη ρευστότητα, χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις για περαίωση

Από το 2011 όλες οι συναλλαγές θα καταγράφονται ηλεκτρονικά, με τη βοήθεια κάρτας, καθιστώντας περιττή τη συλλογή αποδείξεων καθώς θα υπάρξει διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τις τράπεζες και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την καταγραφή και τη διασταύρωση σε πραγματικό χρόνο των συναλλαγών. Αυτό συμφωνήθηκε στη σημερινή συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης με εκπροσώπους της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης στην από κοινού αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής αλλά και την παροχή ρευστότητας στην αγορά.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκαν πέντε πρωτοβουλίες:

-H παροχή εγγυήσεων ύψους 25 δισ. ευρώ να μετατραπεί σε διάχυση ρευστότητας στην αγορά. "Πρέπει να ξέρουμε ότι οι πόροι αυτοί πηγαίνουν πράγματι στην οικονομία" δήλωσε αμέσως μετά ο υπουργός Οικονομικών. Η κάθε τράπεζα θα υποβάλλει σχέδιο, η υλοποίηση του οποίου θα επιβλέπεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και από τους επιτρόπους του δημοσίου στις τράπεζες.

Όπως τόνισε ο πρόεδρός της ΕΕΤ Βασίλης Ράπανος, οι τράπεζες διαβεβαίωσαν τους υπουργούς ότι θα διοχετεύσουν τη ρευστότητα που θα αντλήσουν για τη χρηματοδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ο κ. Ράπανος, τόνισε ακόμα ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να δίνουν δάνεια ωστόσο λόγω της ύφεσης είναι πολύ χαμηλή η ζήτηση.

• Oι τράπεζες θα συμβάλλουν στην είσπραξη εσόδων από την περαίωση, συμφωνώντας να δανειοδοτήσουν επιχειρήσεις που θα πληρώσουν αντίστοιχες οφειλές, με τη βοήθεια και των εγγυήσεων που παρέχει το ΤΕΜΠΜΕ, με ανάλογο πρόγραμμά του που παραμένει ακόμη ανεκμετάλλευτο.

• Oι τράπεζες συμφώνησαν να συμβάλλουν στην υλοποίηση του υπό κατάθεση φορολογικού νομοσχεδίου, δημιουργώντας άμεσα επαγγελματικούς λογαριασμούς για κάθε επιχείρηση. Βάσει του νέου νόμου κάθε εταιρεία θα πρέπει να έχει ένα λογαριασμό μέσα από τον οποίο υποχρεωτικά θα διεξάγει κάθε συναλλαγή που είναι μεγαλύτερη των 1500 ευρώ.

• Συμφώνησαν επίσης για τη δημιουργία ειδικής κάρτας με bar code, μέσω της οποίας θα καταγράφονται ηλεκτρονικά οι συναλλαγές των καταναλωτών, καθώς και τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τις τράπεζες και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την καταγραφή και τη διασταύρωση σε πραγματικό χρόνο των συναλλαγών. Το υπουργείο θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα κάνοντας διασταυρώσεις για να δει το τζίρο κάθε επιχείρησης. Στην κάρτα, που θα φέρει τον ΑΦΜ του καταναλωτή, θα εγγράφονται οι αποδείξεις, ώστε να μην απαιτείται η συλλογή τους. Η εν λόγω κάρτα θα χορηγείται από το 2011 είτε από τις τράπεζες, είτε από το υπουργείο Οικονομικών.

• Πέμπτον, ανακοινώθηκε μεγαλύτερη συμμετοχή των τραπεζών σε προγράμματα του Δημοσίου και κυρίως σε όσα αφορούν στη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διετία 2010-11. Ανακοινώθηκε η αναδιάρθρωση του ταμείου Εγγυοδοσίας (ΤΕΜΠΜΕ), το οποίο θα μετονομαστεί σε Ελληνικό Ταμείο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Η δημόσια δαπάνη για το ΕΤΕΑΝ μέσω του ΕΣΠΑ θα ανέλθει σε τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ για την περίοδο 2010- 2011, ενώ αναμένονται συνολικές επενδύσεις ύψους 6 δισ. ευρώ για την επόμενη τετραετία. Το ΕΤΕΑΝ δεν θα δίδει πλέον μόνο εγγυήσεις, αλλά θα συμμετέχει επενδυτικά σε σχέδια ιδιωτών. Ενδεχομένως και με τη συμμετοχή τραπεζών που θα δανειοδοτούν τα έργα.


www.enet.gr

Το μασάζ μπορεί να είναι (και) φάρμακοΜελέτη έδειξε ότι τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και βελτιώνει την ισορροπία των ορμονών του οργανισμού


ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ Ακόμη και το πιο ήπιο μασάζ είναι ικανό να μας προσφέρει κάτι πολύ περισσότερο από άμεση χαλάρωση: ουσιαστικές βιολογικές αλλαγές, όπως τόνωση του ανοσοποιητικού μας συστήματος και βελτίωση των ισορροπιών στις ορμόνες του ανθρώπινου οργανισμού.

Το μασάζ είναι και «φάρμακο», όπως έδειξε έρευνα από το διεθνούς φήμης ιατρικό κέντρο «Κέδροι του Σινά» στο Λος Αντζελες, στις ΗΠΑ. Η μελέτη, η οποία δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική έκδοση της αμερικανικής επιθεώρησης «Journal of Αlternative and Complementary Μedicine», πιστεύεται ότι είναι η πρώτη συστηματική έρευνα για τα ευρύτερα βιολογικά οφέλη του μασάζ στην ανθρώπινη υγεία. Στο πλαίσιο του πειράματος, 29 υγιείς εθελοντές υποβλήθηκαν σε 45 λεπτά αυστηρού σουηδικού μασάζ. Αλλοι 24 υγιείς εθελοντές υποβλήθηκαν σε μια πιο ήπια μορφή μασάζ με ελαφρά αγγίγματα των χεριών. Ταυτόχρονα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το μασάζ, οι ερευνητές συνέλεγαν δείγματα αίματος με ενδοφλέβιους καθετήρες που είχαν τοποθετηθεί στους βραχίονες των ξαπλωμένων εθελοντών.

Από τις εξετάσεις φάνηκε ότι όσο πιο έντονο ήταν το μασάζ, όπως το λεγόμενο «σουηδικό μασάζ», τόσο περισσότερο μειώνονταν τα επίπεδα της ορμόνης κορτιζόλης, η οποία συνδέεται και με το άγχος. Παρατηρήθηκε επίσης μεγάλη πτώση των επιπέδων της αντιδιουρητικής ορμόνης (ΑVΡ), η οποία πιστεύεται ότι μπορεί να αυξήσει με ένα είδος αλυσιδωτής αντίδρασης τα επίπεδα της κορτιζόλης και επιπλέον συνδέεται με την επιθετική συμπεριφορά. Παράλληλα, το έντονο μασάζ ανέβαζε τα επίπεδα των λεμφοκυττάρων, δηλαδή των λευκών αιμοσφαιρίων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Οσοι, από την άλλη, έκαναν το σχετικά ήπιο μασάζ παρουσίαζαν επί μία ώρα επίσης καλούς δείκτες σε μια σειρά ορμόνες. Το ελαφρύ μασάζ αύξησε τα επίπεδα της οξυτοκίνης, μιας ορμόνης που συνδέεται με την ικανοποίηση, αλλά και την κοινωνικότητα και την ανάπτυξη συναισθηματικών δεσμών- κάτι που δεν πέτυχε το έντονο μασάζ. Επίσης, το ελαφρύ μασάζ προκάλεσε σημαντική μείωση της ορμόνης κορτικοτροπίνης, η οποία διεγείρει τους αδένες να απελευθερώσουν στο αίμα κορτιζόλη.

«Οι άνθρωποι συχνά κάνουν μασάζ στο πλαίσιο ενός υγιεινού τρόπου ζωής, ωστόσο ως σήμερα δεν υπήρχαν πολλές φυσιολογικές αποδείξεις για την αυξημένη ανοσολογική αντίδραση του σώματος μετά το μασάζ» δήλωσε ο Μαρκ Ράπαπορτ, πρόεδρος του Τμήματος Ψυχιατρικής και Συμπεριφορικών Νευροεπιστημών του Ιατρικού Κέντρου.

Ο ίδιος ο δρ Ράπαπορτ δηλώνει οπαδός του σουηδικού μασάζ, το οποίο διαδόθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα από τον σουηδό καθηγητή Φυσικής Εκπαίδευσης Χένρικ Λινγκ και βασίζεται στις αρχές της ανατομίας, αποσκοπώντας στη βελτίωση των λειτουργιών του νευρικού και του κυκλοφορικού συστήματος.

«Μας περιμένει πολλή ακόμη έρευνα, φαίνεται όμως ότι ένα και μόνο μασάζ μπορεί να προσφέρει μετρήσιμο όφελος» σχολίασε ο κ. Ράπαπορτ, ο οποίος έχει θέσει ως επόμενο στόχο της ερευνητικής ομάδας του να ανακαλύψει το χρονικό διάστημα για το οποίο διαρκεί η επίδραση του μασάζ, σουηδικού ή μη, στο ανοσοποιητικό μας σύστημα.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artId=357093&dt=28/09/2010